Annes Friskvård

 

Zonterapi/Reflexologi

Reflexologi är en vidareutveckling av den klassiska fotzonterapin. Jag arbetar med zoner på fötterna och över hela kroppen. Detta gör att jag kan arbeta med samma störning, till exempel en smärtande nacke, på flera olika ställen. Därmed blir det en mycket djupgående och effektiv behandling.

Jag arbetar med händer och fingrar och ibland även med speciella zonstavar eftersom vissa reflexzoner är mycket små. Reflexzonerna är nervretningar som är förbundna med den del av kroppen som smärtar eller är i obalans. Vid bearbetning stimuleras zonerna och blockeringar försvinner och kroppens fantastiska förmåga att läka sig själv tas tillvara.

En reflexzon i obalans smärtar och det kan göra rejält ont på vissa ställen men det är du som bestämmer trycket, inte jag. Kommunikation oss emellan är därför viktig! Behandlingen avslutas alltid med en lugn, avslappnande del. 

 

Stress

Stress har blivit en allt vanligare del av våra liv och ofta ligger den till grund för ohälsa. Den kan orsaka såväl kroppsliga som själsliga problem.

Här brukar Reflexologin kunna göra stor nytta med att lugna ner stressen och arbeta bort följderna av den, samt ge ett ökat väbefinnande!

Fotoalbum

C585950E-069B-4330-8310-14CF3DB98768
6D61634B-A483-4DB5-85BE-977802E8D32C
7457D1E3-C149-408F-9BC4-96B7C19FCB4E
zonstavar

 

 

Reflexologin kan vara till mycket god hjälp vid,

Stressrelaterade problem
Problem i till exempel rygg, nacke och axlar
Sömnstörningar och trötthet
Arm- och benproblem
Migrän och huvudvärk
Hormonstörningar
Bensvullnad
Mag- och tarm besvär

Vad kan hända vid behandling?

Symtom kan försvinna eller lindras
Symtom kan även tillfälligt förvärras
Ökat välbefinnande
Ökad avslappning
Ökad energi